AVG

Cookie- en privacyverklaring Dit is mijn cookie- en privacyverklaring conform AVG. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Daarom heb ik deze tekst naar eer en geweten zelf geschreven. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan a.u.b. weten.

Uden, 2 mei 2023

Bedrijfsgegevens Anne Verhoeven Photography, Schepenhoek 227 - 5403 GB Uden. 06 15 89 55 66 - KvK 56791410

Doel Ik ben zzp-er en doe niets geks met uw gegevens. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder in de informatie worden benoemd. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

Persoonsgegevens welke Anne Verhoeven verwerkt Als u contact met mij opneemt, verwerk ik de volgende persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, geboortedatum(newborn), adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmaken van een klantprofiel, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Anne Verhoeven verwerkt -Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling is gegaan of hoe de zwangerschap verloopt via mail.) - Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en/of dienst van Anne Verhoeven Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de website, dan wordt deze informatie z.s.m. verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden door Anne Verhoeven persoonsgegevens verwerkt

- Voor het afhandelen van jouw betaling.

- Verzenden van de informatiebrochure en/of onze nieuwsbrief.

- Om telefonisch-/e-mail- contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Informatie te kunnen verstrekken over wijzigingen van producten of diensten.

- Voor het leveren van goederen en diensten.

- Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer Anne Verhoeven hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens welke zij nodig heeft voor de belastingaangiften.

Deze gegevens worden bewaard Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt, worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Anne Verhoeven hanteert 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. De bewaartermijn gaat in op het moment dat de fotosessie heeft plaatsgevonden. Foto’s / video’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, blijven minstens 1 jaar opgeslagen, als back-up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met

1. Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie bij Acumulus (Siel B.V.) en bij mijn accountant. Hierop zijn deze en deze privacy verklaringen van toepassing.

2. Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

3. Klantgegevens, e-mail en foto’s t.b.v. de cliënt portal, online galerij, ontwerpen en facturatie worden verwerkt met Sprout Studio. Hierop zijn deze privacy verklaringen van toepassing.

4. Voor de webhosting worden gegevens verwerkt voor de website en email. Hierop zijn deze privacy verklaringen van toepassing

5. De back-up van foto’s worden enkel op 2 externe schijven geplaatst en worden maandelijks geback-upt. Hierop zit beveiliging en worden alleen op bedrijf locatie gebruikt.

6. Het versturen van foto’s gaat vaak via we transfer of word op een USB stick geleverd. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Bewaarduur van uw gegevens Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig. Foto’s / video’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard.

Cookies Anne Verhoeven gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google analytics Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, maak ik gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens Uw gegevens worden op goed beveiligde externe harde schijven bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik.

Recht op inzage, correctie en verwijdering U hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u telefonisch contact opnemen of via het contact formulier op de website.

Recht op intrekking van verleende toestemming U hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit.